vilken sort?

Den 4 april 2018: svenska läkemedelsverket rapporterar att CBD-produkter ska klassas som läkemedel och inte längre som livsmedel eller kosttillskott. Läkemedel får endast tillverkas och säljas av företag med särskild licens för sådan tillverkning och försäljning – i Sverige.

Vilken sort ska man välja?
Om du är intresserad av att prova hälsonyttan med Cannabidiol /CBD för egen del, kan det vara knepigt att navigera i utbudet av tillverkare, varierande benämningar och innehållsförteckningar.

Råvaran är en hampaväxt, den förädlade produkten kan heta CBD-olja, Hampaolja eller något helt annat där CBD är en ingrediens, och dessutom förekomma i olika former; olja, kapslar, pulver, té, kosttillskott, plåster, salva, vaporizers osv.

Här kommer några generella råd som sammanfattar de vanligaste slutsatserna som förekommer i artiklar, videor och forskningsreferenser presenterade på den här webbplatsen:

Legal produktion och förädling
Hampasorten Marijuana är narkotikaklassad i Sverige, i EU och i många (men inte alla) av USA:s delstater och därför är odling, förädling och försäljning olaglig. Medicinsk, syntetisk Marijuana kan receptförskrivas av läkare till en del patientgrupper i flera länder (däribland tex Danmark).

Däremot är Industrihampa varken narkotikaklassad eller olaglig i EU-länderna, inklusive Sverige. Att köpa en laglig produkt, utvunnen ur en laglig råvara (Industrihampa), från en etablerad tillverkare innebär en större säkerhet eftersom myndigheterna gör kvalitetskontroller. I Sverige och EU-länderna omfattas odling av industrihampa av den EU-rättsliga jordbruksregleringen.
jordbruksverket

Ekologisk odling; som odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, minskar risken att få i sig kemikalier såsom bekämpningsmedel och tungmetaller. Vissa importerade produkter kan ha märkningen ”ekologisk” utan att ha genomgått samma kvalitetskontroller som gäller för svenska ekologiska produkter.
ekologisk odling

Mild förädling: kallpressad, rå, torkad eller så försiktig förädling av råvaran som möjligt, bevarar vitaminer och mineraler som annars dör vid höga temperaturer. Andra ämnen, som tex vissa fetter och antioxidanter omvandlas eller inaktiveras vid stark upphettning.
källa

Dekarboxylering: Rå, oförädlad hampa innehåller bla Cannabinoiderna; CBDA och THCA, som kan sägas vara förstadier till CBD och THC. Båda dessa förstadier, CBDA och THCA har anti-inflammatoriska egenskaper och andra positiva hälsoeffekter, precis som CBD och THC har. I en förädlingsprocess, kallad dekarboxylering, omvandlas molekylerna och kallas sedan i sin förädlade och aktiverade form för; CBD och THC. Det är framförallt CBD och THC- den dekarboxylerade formen av hampamolekylerna som i jämförande studier visat sig vara de mest potenta Cannabinoiderna. Det är dessa två som framförallt hämmar och dödar cancerceller, visar forskningen.
källa

Koncentrat eller hel planta/fullspektrum
I hampaväxten finns hundratals komponenter såsom flavonoider, aromatiska terpener (växtoljor) och många fler Cannabinoider utöver de mest studerade; CBD och THC.

Hittills har ett hundratal Cannabinoider och 200 olika terpener identifierats, och nu börjar forskningen intressera sig för hur var och en av dessa komponenter har betydelsefulla hälsoeffekter.

Det talas också om en ”Entourage-effekt” eller ”Synergieffekt” som innebär att olika växtkomponenter förstärker, balanserar eller motverkar varandra. Att använda hela plantan, dvs att bevara så många av växtens naturliga ämnen som möjligt har visat sig ge färre biverkningar än ett koncentrat av ett enskilt växtämne.
källa
källa
källa
källa

Hur CBD kan användas rent praktiskt i den dagliga egenvården kan du läsa mer om på sidan användning