om sidan
CBDfakta.se är en informationssida som samlar populärvetenskapliga artiklar och forskning om växtämnet CBD (Cannabidiol) och övriga Cannabinoider som förekommer naturligt, och i rik mängd i hampaplantan.

Hampa har länge använts i terapeutiskt syfte- som naturmedicin- av många skilda kulturer i världen. I slutet av 60-talet började forskare försöka isolera hampans olika växtkomponenter för att studera varför och hur de inverkar på olika sjukdomstillstånd. De mest studerade växtkomponenterna i hampaväxten heter CBD och THC (Tetrahydrocannabinol).

CBD har ingen psykoaktiv påverkan- ruseffekt– till skillnad från THC, men har visat sig ha potenta hälsoeffekter. Det är dessa hälsoeffekter som den här webbplatsen handlar om.

CBD och THC är bara två av ca 100-talet s k Cannabinoider som finns i hampafamiljen, med det latinska namnet ”Cannabis Sativa”. Cannabinoider finns också naturligt i en del andra växter som tex Echinacea, fast i mindre mängd.

I Hampaväxtfamiljen ingår tex både Marijuana (högt THC-innehåll) och Industrihampa (obetydligt THC-innehåll). Marijuana är narkotikaklassat i Sverige och i många delar av världen. Industrihampa är inte narkotikaklassat i Sverige eller i EU.
Hampaåret 2018?

I Sverige använder vi ordet ”Cannabis” mer specifikt om den narkotikaklassade hampasorten Marijuana. I amerikanska texter däremot (artiklar och studier) används familjenamnet ”Cannabis” ofta mer generellt, vare sig växtämnet CBD har utvunnits ur Marijuana eller Industrihampa.

De artiklar och studier som publiceras på den här webbplatsen fokuserar på att presentera information och studier om hälsonyttan med växtämnet CBD och andra Cannabinoider.
Webbplatsen förespråkar inte användning eller legalisering av den narkotikaklassade hampasorten.

Webbplatsen ger inte medicinsk rådgivning utan vill inspirera läsaren till att informera sig om intressanta nyheter, berättelser och studier, och sedan dra egna slutsatser. Menyindelningen i ämneskategorier; cancer, MS osv syftar på innehåll och huvudämne i presenterade artiklar och forskningsstudier.

CBDfakta.se finns även på Facebook: CBDfakta