Endocannabinoidsystemet
Man har länge känt till att hampa har många positiva effekter för hälsan, men ingen kunde förklara varför. Hur kan en enda planta motverka så vitt skilda sjukdomar som ateroskleros, IBD, hjärt-kärlsjukdom, tumörer, ångest, etc.? Svaret kom på 90-talet, när vetenskapen upptäckte endocannabinoidsystemet.

Vad är endocannabinoidsystemet?

Endocannabinoidsystemet, ECS, är ett nätverk av receptorer som man finner på celler i hela kroppen. Precis som satelliter använder radiovågor för att kommunicera med varandra består ECS av receptorer som kommmunicerar via särskilda kemiska signalmolekyler: de här molekylerna kallas endocannabinoider, eftersom kroppen själv producerar dem. Hampa innhåller naturligt en kemisk substans känd som CBD (cannabidiol), vilken är ett exempel på en fytocannabinoid: en molekyl från växtriket som kan aktivera ECS på samma sätt som kroppens egna cannabinoider gör.

Vad gör endocannabinoidsystemet?

ECS är kroppens inre sjuksköterska: dess syfte är att bibehålla homeostas – balans – i kroppen och se till att den fungerar som den ska. När kroppen upplever någon form av rubbning i denna balans – stress, ångest, smärta, sjukdom, onormal celltillväxt – aktiveras ECS och skapar avslappning och lugn, samt stimulerar kroppens egen förmåga att läka både på cellulär och systemisk nivå. Och det fungerar. Många sjukdomar som modern medicin inte har något botemedel för, såsom Alzheimers och Crohns, kan kroppen behandla själv om den får möjlighet att göra det.

Det som tillåter ECS att kommunicera med hela kroppen på detta sätt är den stora spridningen av ECS-receptorer, vilka man kan hitta i stort sett varje vävnad och organ: hjärna, blodkärl, mage och tarm, lever, njurar, körtlar, lungor, fortplantningsorgan, mjälte, ben, fettvävnad – det finns till och med ECS-receptorer på immunförsvarets celler. Detta förklarar hur cannabinoider – från hampa eller från kroppen själv – kan motverka en sådan mångfald av besvär; det är inte cannabinoiderna som motverkar besvären, de aktiverar kroppens eget Endocannabinoidsystem så att systemet kan motverka dem.

ECS kan spåras 600 miljoner år tillbaka i evolutionen. Det är en grundläggande komponent i vår anatomi och deltar också i grundläggande funktioner som hunger, sömn och minne. Detta överrensstämmer väl med forskning som visat att stimulering av ECS har positiva effekter för Alzheimerspatienter och individer med sömnproblem. Detta är bara några exempel på vad cannabinoider kan göra för Endocannabinoidsystemet, för mer information kan du läsa vidare här på sidan.

Hur fungerar det?

Forskningen om ECS är fortfarande i sin linda, och mycket lite är känt om hur det fungerar. I skrivande stund har två receptorer specifika för ECS identifierats: CB1 och CB2. CB1 är vanligast i hjärnan och centrala nervsystemet medan CB2 återfinns mest i kroppens vävnader och immunförsvar.

Det man kommit fram till är att CB1 och CB2 på sin mest grundläggande nivå hämmar eller stimulerar nervsignaler. Vilka resultat detta får beror på vilken endocannabinoid som utsöndras och var receptorn som tar emot den befinner sig: hos en immuncell kan det påverka frisättningen av cytokiner och dämpa inflammation, medan det hos en hjärncell kan aktivera gener som utvecklar nya nervbanor.

Det vetenskapen ännu inte kommit fram till är exakt hur cannabidiol (CBD) interagerar med ECS. Studier har visat bortom allt tvivel att det gör det, men de exakta mekanismerna bakom är i skrivande stund okända. Vissa hypotetiserar att det skulle finnas en ännu oidentifierad “CB3-receptor”, medan andra föreslår att cannabidiol kanske inte interagerar med någon receptor utan med enzymerna som bryter ned endocannabinoider. Den genomsnittliga livslängden för en endocannabinoid är väldigt kort: de bildas, interagerar med sin receptor och bryts sedan ned av enzymer som FAAH och MAGL. Om cannbidiol har förmågan att temporärt hämma dessa enzymer skulle det innebära förlängd livstid och förlängd effekt för cannabinoiderna.

När det inte fungerar

Hur ECS fungerar är ingen säker på, och än mindre kunskap finns om vad som händer när det inte fungerar. Nedanstående beskrivning är ingen komplett lista över alla symptom som kan kopplas till ett malfungerande ECS, för det finns ingen sådan lista. Än. Allteftersom forskningen fortskrider och vår förståelse av ECS ökar kommer vi utan tvivel att upptäcka att det är en faktor i många, många åkommor där vi inte ens insåg att det fanns en gemensam nämnare.

I generella termer kan man tala om att när det Endocannabinoida systemet inte fungerar tar det sig uttryck i antingen inaktivitet eller hyperaktivitet i kroppens funktioner, vilket kan presentera sig genom en mängd olika symptom.

Man har kunnat observera att CB1-receptorn kommunicerar med hjärnans belöningssystem, och att denna kommunikation kan triggas till hyperaktivitet. Vanor som rökning eller att äta för mycket kan omprogrammera ECS till att bli hyperaktivt och belöna detta beteende, vilket öppnar upp för beroenden. Omvänt gäller att ett inaktivt ECS inte belönar exempelvis ätande: hos personer med ätstörningar som bulimi och anorexia nervosa har man funnit att CB1-receptorerna i hjärnan är färre och sämre fungerande.

Laboratorietester pekar på en koppling mellan ECS och sinnesstämning. När CB-receptorer i hjärnan blockerades resulterade detta i ångest- och depressionssymptom; när receptorerna istället stimulerades med cannabinoider reducerades tidigare existerande ångest- och depressionssymptom.

Då ECS också har en betydelse för immunförsvaret finns indikationer på att ett malfungerande ECS har en roll i många större neuroinflammatoriska sjukdomar, vilka inkluderar Alzheimers, Parkinsons, Huntingtons, MS, och fibromyalgi, liksom andra sjukdomar med inflammatorisk bakgrund, såsom Crohns och många andra diagnoser inom gruppen irritable bowel syndrome (IBS).

Enzymet FAAH, som vi nämnde tidigare, bryter ned endocannabinoider. När nivåerna av FAAH är mycket högre än nivåerna av endocannabinoider uppstår en obalans, och denna obalans påträffar man hos individer som lider av psykotiska sjukdomar som schizofreni och även PTSD. 

Se även artiklar i kategorin ECS

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751/

http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2093607

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2516444/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3366283/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4471876/

http://www.nel.edu/pdf_/25_12/NEL251204R02_Russo_.pdf